BENİMYOLUM AKADEMİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

 

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi Esra Turam (bundan böyle “Benim Yolum Akademi” olarak anılacaktır) ile www.benimyolumakademi.com  adresinden ve/veya mobil cihaz ve benzeri cihazlar üzerinde yer alan Platform tarafından sunulan ücretli ve/veya ücretsiz video, program ve benzeri içerik hizmetlerinden faydalanmak isteyen tüketici (bundan böyle “KULLANICI” olarak anılacaktır) arasında Kullanıcı’nın elektronik ortamda bulunan “Kullanıcı Sözleşmesini Kabul Ediyorum” düğmesini onaylaması ve kabul beyanının Benim Yolum Akademi kayıtlarına geçişi ile kurulur ve yürürlük kazanır.

 

  1. TANIMLAR:

<Sözleşme Tarafları:  Esra Turam yani Benim Yolum Akademi (BYA) v. Kullanıcı

<Sistem: Esra Turam tarafından tescilli www.benimyolumakademi.com alan adlı internet sitesi

<Kullanıcı: Sözleşme tarafı, Kullanıcı şartlarını kabul etmiş ve web sitesine içeriğe ulaşabilmek amacıyla katılmış 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi

<Platform: Sistem üzerinden kullanıcılara sunulan içerik ve hizmetlerin tümü

<Ön Bilgilendirme: Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca satıcı, satıcıya ulaşılabilecek iletişim bilgileri, tüketicinin şikayetlerini iletebileceği kanallar, satış konusu dijital içerik hizmetlerinin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer konularda anlaşılabilir şekilde bilgilendirilme

<İçerik Portalı: www.benimyolumakademi.com içerisinde her kullanıcının ulaşabildiği ve onaylandığında yayınlanabilecek video/program yükleyebildiği bölümü ifade eder.

 

  1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. KULLANICI, bu sözleşmede ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen ön bilgilendirme metninde belirtilen Platform içeriklerini satın almıştır.

2.2. İşbu sözleşme ile www.benimyolumakademi.com adresinde ve/veya mobil vb. cihazlar üzerinde yer alan Eğitim içerikli Modül uygulamalarından BYA’nın sunduğu ve BYA’nın tek taraflı takdir hakkına bağlı belirlenen platform hizmetlerini, belirlenmiş fiyat karşılığında KULLANICI’ya sunmayı; KULLANICI da BYA’nın kullanım şartlarını kabul ederek hizmet bedelini BYA’ya ödemeyi/ödeme koşullarını sağlamayı taahhüt eder.

2.3. KULLANICI, işbu sözleşmede özellikleri belirtilen platform içerik hizmetlerinin fiziki bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan içerik hizmetlerinin elektronik ortamda sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

 

  1. ÜYELİK VE KULLANICI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. İçerikten faydalanabilmek için üyelik formunu doğru bilgilerle doldurarak üye olmak şarttır. Üyelik için kullanıcı 18 yaşını doldurmuş olmalıdır ve sistem üzerindeki ödeme bilgileri dahil olmak üzere zorunlu bölümleri eksiksiz doldurmalıdır.

3.2. KULLANICI, sisteme kendine ait elektronik posta adresi ile kayıt olur. Aynı elektronik posta adresi ile bir üyelik oluşturulabilir. KULLANICI, kayıt için bildirdiği elektronik posta adresini giriş için kendi belirleyeceği şifreyle kullanacaktır. KULLANICI, şifresini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre seçimi, değişimi ve korunmasına dair sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

3.3. KULLANICI, üyelik için ve platformun kullanılmasında, BYA’ya bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğunu ve bu bilgilerin gerçek dışı ve/veya eksik olmasından kaynaklanabilecek sorunlardan BYA’nın ayrıca bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI’nın bilgilerinde değişiklik yaşanması halinde bilgilerin güncellenmesi KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

3.4. KULLANICI, sözleşme konusu içerik hizmetlerini kendine ait kullanıcı adı ve şifreyle kullanabileceğini, kullanıcı adı ve/veya şifrenin hatalı girilmesi nedeniyle hizmetlerin kullanılamamasından BYA’nın sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.5. KULLANICI, şifre ve kullanıcı adının gizliliğini muhafaza için gerekli dikkati göstereceğini, şifreyi ve kullanıcı adını herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını, şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal BYA’ya haber vereceğini, şifre ve kullanıcı adının üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak zararlardan BYA’nın sorumlu tutulmayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.6. KULLANICI, siber güvenlik önlemleri dışında sistem üzerindeki kişisel bilgilerini (şifre, izleme geçmişi, ödeme bilgileri) herhangi bir bilgi hırsızlığı veya kimlik dolandırıcılığını engellemek üzere dikkatle koruyacağını kabul ve taahhüt eder.

3.7. Üyeliğin sonlandırılması Platform üzerindeki “Hesabım” bölümünden mümkün olmakla beraber üyeliğe ilişkin değişiklikler de buradan yapılır.

3.8. KULLANICI, hukuken uygulanabilir olduğu yerlerde ve ölçüde, yalnızca kendi hakları için kendileri adına davacı olabilir ve bir grup yahut kitleyi temsilen davacı olamayacağını kabul eder. Bu hükümle beraber kullanıcı sunulan içeriği Platformun uyarı ve ihbarlarını gözeterek izler ve yalnızca uyarıların yanlış yönlendirmesi sebebiyle davacı olabilir.

4. 1.MOBİL ÖDEME SİSTEMİ

4.1. Kullanıcı, satın almak istediği modüllerin ücretini Platform üzerinden kredi kartıyla ödeyerek alabilir. Veya modüllere ait birinci videoyu mobil ödeme istemi ile satın alıp, modülü satın alma kararını 1.video satın alımından sonra yapabilir.

4.2. Kullanıcı, uzmanların belirlediği tarih ve zaman aralığında sunduğu birebir veya grup seanslarından kredi kartı ile satın alma yapabilir, belirlenen yer ve zamanda fiziksel olarak veya online üstünden seanslara katılabilir.

4.3. BYA, kredi kartı veya mobil ödeme metodunun suistimal edilmemesi için her türlü önlemi alabilir.

 

5. BENİMYOLUM AKADEMİ HİZMETLERİ – HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Üyelik süresince kullanıcılara sunulan herhangi bir içerik kullanıcı tarafından ticari amaçlarla kullanılamayacağı gibi Kullanıcıya yalnızca platform üzerinden izlenilmeyi içeren, kolektif, sınırlı ve devredilemeyen bir hak sağlar.

5.2. Kullanıcıların yerlerine ve zamana göre platform üzerindeki içerik değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda daha iyi hizmet vermek amacıyla BYA platformun kurulu olduğu sistemi, arayüzü, erişilebilirliği ve ekonomik planları değiştirebilir.

5.3. İşbu sözleşmenin kabulü ile kullanıcı, platofrmdan edinilen bilgiyi veya faydalandığı hizmetleri BYA’nın müsaade ettiği sınırlar haricinde kaydetmemek, arşivlememek, dağıtmamak, herhangi bir maddi menfaat sağlamamak üzere tüketmeyi taahhüt eder.

5.4. Kullanıcı, platformdan yalnızca BYA’nın duyurduğu aracı cihazlar üzerinden faydalanabilir.

5.5. İçeriğin sunulmasında aracı cihazdan cihaza değişiklik gösteren veya platofrmun sorumlu tutulamayacağı görüntü kalitesi, yüklenme hızı gibi olası aksaklıklardan BYA sorumlu tutulamaz.  Platformun sunduğu içerikler ekrana yansıtılma şekli, görüntü kalitesi gibi kendi içerisinde farklı formatlar sergileyebilmektedir.

5.6. Platform +18 yaş ve üzeri için uygundur. Platformda yer alan video/programlar arasında şiddet, cinsellik, hassas içerik ve diğer +18 içerikler bulunabilir. Kullanıcının hizmetin içeriği konusunda bilgilendirilmesi için gerekli görüldüğünde uyarı ve ihbarlar bulunmakla birlikte ayrıca bir uyarı ve ihbarda bulunulmayacaktır.

5.7. Platformun sunduğu hizmette dış nedenlerle yaşanan erişim sorunları ve bu gibi aksaklıklar sebebiyle oluşan kesintiler ve zarardan BYA sorumlu tutulamaz.

5.8. BYA müşteri memnuniyeti açısından bir şikayet mail adresi kurmayı taahhüt eder, iletişim bilgileri sistem üzerinden bildirilir.

5.9. BYA, yapacağı değişiklikleri önceden yapacağı duyurularla bildirir ve uygular. Yukarıdaki gibi diğer bildirimler sistem üzerinden veya kayıtlı hesap bilgileri vasıtasıyla paylaşılır.

 

6. ÖDEME

6.1. Ücretli video/programın/seansın satın alındığı tarihte hizmet bedeli alınır.

6.2. Hizmet bedeli Platform tarafından açıklanan miktardan farklı olamamakla beraber bu bedel farklı bölgelerin niteliklerinden kaynaklanabilecek vergi veya transfer giderleri gibi masrafları kapsamaz.

  1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

7.1. BYA’nın KULLANICI’ya sunduğu hizmetin gereği olarak ve KULLANICI’nın beklentilerine daha uygun içerikler sağlamak amacıyla, www.benimyolumakademi.com internet adresi üzerinden adı, soyadı, doğum tarihi, adresi, telefon numarası, elektronik posta adresi gibi özel nitelikli olmayan kişisel verileri kaydetmektedir.

7.2. BYA, kişisel veri sahibi olan KULLANICI’yı aydınlatmakla yükümlü olup, bu kapsamda KULLANICI, Bilgilendirme Formu’nu, işbu sözleşmeyi, benimyolumakademi.com’un internet sayfasında yer alan Gizlilik ve İlgili Politikalarını okuduğunu ve BYA’nın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul ve beyan eder. KULLANICI, Ön Bilgilendirme formunu ve işbu sözleşmeyi kabul etmesiyle beraber kişisel verilerinin işlenmesine, aktarılmasına ve saklanmasına icazet etmiş sayılır.

7.3. BYA, KULLANICI‘nın aktardığı kişisel verilerini, işbu Sözleşme kapsamı ve amacı ile sınırlı olarak işleyeceğini, aktaracağını ve saklayacağını kabul ve taahhüt eder. BYA, işbu Sözleşme kapsamında kendisine aktarılan kişisel verileri ürün ve hizmetlerin doğru bir şekilde sunulması amacı ile ve tüketici sorularına yanıt vermek üzere, elektronik posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir. BYA, KULLANICI’nın kendisine aktardığı kişisel verileri pazarlama faaliyetleri ve benzeri amaçlarla yasal sınırlamalar dahilinde haberleşme amacı ile, e-posta, posta veya telefon yoluyla kullanabilir.

7.4. BYA, KULLANICI bilgilerini 3. kişilere Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na göre aktarabilir. 3. kişiler ile paylaşılan kişisel veriler ürün ve hizmetlerin sunumu ve hizmet kalitesinin artırılması amacına yöneliktir. KULLANICI’nın kişisel verileri işbu Sözleşme’nin amacı dışında işlenemez. BYA, KULLANICI’nın kişisel verilerini işbu sözleşmede mezkur amaçlar dışında kullanmalarına olanak verecek şekilde satmayacak ve açıklamayacaktır.

7.5. BYA, verilerin korunması kapsamında iç ve dış denetimleri yaptıracağını taahhüt eder.

KULLANICI’nın, bir ücrete tabi olmadan kişisel verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. KULLANICI, BYA ile www.benimyolumakademi.com adresinden irtibata geçerek Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan haklarını talep edebilir. BYA, KULLANICI’ya makul süre içerisinde cevap verecektir.

7.6. KULLANICI’nın çerez uygulamalarını kabul etmesi halinde çerezler, www.benimyolumakademi.com internet adresinde yer alan Çerez Politikası’na uygun şekilde KULLANICI’nın cihazına yerleştirilir.

7.7. BYA, KULLANICI tarafından yapılan kişisel verilerinin işlenmesi, aktarılması ve/veya muhafaza edilmesi ile ilgili talepleri niteliğine göre en kısa sürede ve her halükarda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Bu sürenin başlayabilmesi için KULLANICI talebini yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle BYA’ya göndermelidir. Talebin BYA tarafından reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; KULLANICI cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halükarda başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilir.

 

  1. CAYMA HAKKI BİLGİLENDİRMESİ

İşbu sözleşme konusu hizmetler Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 15/ğ maddesi uyarınca elektronik ortamda anında ifa edilen ve tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde bulunduğundan cayma hakkı kapsamında değildir. Kullanıcı, bu hususu bildiğini ve cayma hakkı adı altında herhangi bir talebinin olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

  1. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE FESİH

9.1. BYA, KULLANICI’nın işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerini belirtilen şekilde yerine getirmemesi halinde süre vermeksizin sözleşmeyi feshedebilir.

9.2. KULLANICI, platform hizmetlerini hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz, kullandıramaz, 3. kişi ve kurumlara iletemez, kullandıramaz, devredemez. BYA tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti halinde işbu sözleşme kapsamındaki hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın feshedilebilir.

9.3. KULLANICI, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde BYA’ya bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir. Böyle bir durumda KULLANICI, ilgili seneye, modüle veya videoya ilişkin olarak ödemiş olduğu hizmet bedelinin iadesini talep edemez.

9.4. KULLANICI, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. KULLANICI’nın kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonim hale getirilmesine ilişkin talepleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Kanunu kapsamında değerlendirilir.

9.5. BYA’nın zararlarının tazminini vesair yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır.

10. DİĞER HÜKÜMLER

10.1. Bu anlaşmada yer alan bir hakkın kullanılmaması, hak ihlali gerçekleştiğinde uygulanmaması yahut bir maddenin geçerliliğinde zorunlu değişiklik, hukuki engel vb. doğması halinde bu haktan ve/veya maddeden feragat edildiği anlamına gelmez ve gelecekte kullanımına engel teşkil etmez.

10.2. KULLANICI’nın BYA’ya bildirmiş olduğu verilerin doğruluğundan KULLANICI sorumludur. BYA, KULLANICI tarafından usulüne uygun yapılmayan veya doğru olmayan bilgilendirmeden dolayı doğacak hak kayıpları ile diğer hususlardan sorumlu tutulamaz.

10.3. Taraflar bu sözleşmeye Türk Hukukunun uygulanacağını kabul ederler. Bu sözleşmenin yorumundan ve uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın öncelikle sulhen ve arabuluculuk yoluyla çözülmeye gayret edilir; taraflar bir anlaşmaya varamazlar ise İstanbul Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. Bunun yanında KULLANICI, şikayet ve itirazları konusunda hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

10.4. İşbu sözleşme KULLANICI tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve tarafların biri feshedinceye kadar yürürlüğünü korur.