Gizlilik Sözleşmesi

KULLANICI, ücretli videoları satın aldıktan sonra, hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz, kullandıramaz, 3. kişi ve kurumlara iletemez, kullandıramaz, devredemez. Benim Yolum Akademi tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti halinde işbu sözleşme kapsamındaki hizmetler derhal durdurulabilir ve işbu sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın feshedilebilir.